04210100Құқықтану

4S04210101Заңгер

Заңгер – бұл құқықтық білім алған және бір жағынан заң қызметкері болып табылатын адам. Мұндай маман әр түрлі адамдарға, ұйымдардан бастап қарапайым азаматтарға дейін, билікті құжаттар, өтініштер ресімдеуге көмектеседі, сонымен қатар әр түрлі жағдайларда оңтайлы мінез-құлық сызығын дамытады.

Заңгерлер үшін жұмыстың негізгі уақыты әртүрлі құжаттарды ресімдеуге, нормативтік құқықтық актілерді және қолданыстағы заңнамаға қатысты басқа әдебиеттерді зерттеуге кетеді. Бұл заң саласындағы барлық мамандарға қатысты, олар мәселенің қай жағымен айналысатындығына қарамастан, кез-келген жағдайда құжаттарға көп уақыт кетеді.

Бұл мамандық моральдық жағынан тұрақты адамдарға жарамды, өйткені заңгерлер көбіне психологиялық және физикалық қысымға ұшырайды. Сонымен бірге олардың интеллект деңгейі жоғары, дүниетанымы кең болуы керек. Заңгер әрдайым байсалды ойлайды және логикалық шешімдерді тез қабылдауды біледі, бұл үшін оған аналитикалық ойлау қажет. Сондай-ақ заңгер үшін негізгі қасиеттердің бірі – адалдық және сатылмаушылық. Тек осындай адамдар ғана мемлекетті тәртіп пен әділеттілікпен қамтамасыз ете алады.

Пәндер: оқыту тілі, құқық негіздері, әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Оқу мерзімі: 9 сыныптан кейін 2 жыл 10 ай,                         11 сыныптан кейін 1 жыл 10 ай