04110100 – Учет и аудит

3W04110101  – Бухгалтер – ревизор

Компанияның қаржылық және экономикалық қызметіне аудит жүргізетін маман бухгалтер-ревизор деп аталады. Бухгалтер-ревизор дүкендерде және кәсіпорындарда тексерулер жүргізеді. Мұндай маманға кешенді тексеру жүргізу тапсырылуы мүмкін. Сонымен қатар, аудитор компанияның белгілі бір бөлімдерінде аудит жүргізе алады, экономикалық операцияларды тексере алады және т.б.

Бухгалтер-ревизор, тексеру жүргізу туралы есеп жасайды. Бұл есеп аудитке тапсырыс берушіге жіберіледі. Сондай-ақ, аудит жүргізетін бухгалтер кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіндегі кемшіліктерді жою туралы ауызша немесе жазбаша ұсыныстар бере алады.

Бухгалтердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады:

  • қаржы-шаруашылық қызметінің есебін жүргізу, сондай-ақ меншіктің түрлі ұйымдық-құқықтық нысанындағы ұйымдардың осы қызметінің жай-күйі мен нәтижелерін талдау және бақылау.

Пән: оқыту тілі, алгебра және информатика 

Оқу мерзімі: 9 сыныптан кейін – 2 жыл 10 ай                    11 сыныптан кейін – 1 жыл 10 ай