ТЖКБ-ге оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Home / ТЖКБ-ге оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары
бұйрығына қосымша/   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген/  

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары      

 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру (бұдан әрі – ТжКОББ) ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) оқуға қабылдау тәртібін айқындайтын «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 11) тармақшасына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру ұйымдарына бастауыш («Хореография өнері» мамандығы (біліктілігі «Балет әртісі») бойынша кадрлар даярлау үшін, негізгі орта, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік), жоғары білімі бар (жоғары кәсіптік), Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру ұйымдарына жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

3. ТжКОББ ұйымдарына оқуға түсу кезінде «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңның 26-бабының 8-тармағында айқындалған адамдарды қабылдау квотасы көзделеді.

Қабылдау квотасының мөлшері «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен (бұдан әрі – № 264 қаулы) бекітілген.

 2-тарау. Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі

4. ТжКОББ ұйымдарында оқуға адамдардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен 10 маусымнан кешіктірмей тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына Қамқоршылық кеңесінің (ол болмаған жағдайда – жұмыс берушілердің өкілдері), қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.

Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

Қабылдау комиссиясының төрағасы білім беру ұйымының басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қабылдау комиссиясы мен техникалық хатшылар жұмысына жалпы басшылық ету жауапты хатшыға жүктеледi, ол азаматтарды қабылдауды, қабылдау мәселесi бойынша азаматтардың жазбаша сұраныстарына жауап бередi, қабылдау комиссиясының ақпараттық материалдарын жариялауға дайындайды, кеңес (консультация) және қабылдау емтихандарының даярлығын, жүргiзiлуiн ұйымдастырады, жазбаша емтихан жұмыстарының шифрленуiн және де шифрленуiн жүргiзедi.

5. Білім беру ұйымдарында педагогикалық және арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар өткізу үшін емтихан комиссиясы құрылады. Емтихан комиссиясының құрамына білім беру ұйымдарының, әлеуметтік әріптестердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Емтихан комиссия мүшелерінің көп дауысымен комиссияның төрағасы сайланады. Емтихан комиссиясының құрамы ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

6. Қабылдау және/немесе емтихан комиссияларының шешімдері, егерде отырыста олардың құрамының кемінде үштен екі бөлігі қатысса және қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданса, заңды болып табылады. Қабылдау және/немесе емтихан комиссиялары мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды.

Қабылдау комиссиясының қорытынды отырысында аудио-немесе бейнежазба жүргізіледі. Аудио-немесе бейнежазба ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.

7. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясының жұмысын білім беру ұйымы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ТжКОББ ұйымы жүргізеді.

8. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясының өңірлерге барып тұлғаларды оқуға қабылдау жұмысын ұйымдастыру мәселелері тиісті саланың уәкілетті органының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беруді басқару органдарының (бұдан әрі – Білім басқармасы) келісімі бойынша шешіледі.

9. Оқуға түсушілерді мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі – мемлекеттік тапсырыс) бойынша ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесінің рухани (діни) білім беру ұйымдарына, түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13418 болып тіркелген) (бұдан әрі – №122 бұйрық) Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру Қағидалары бойынша осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес өтініштері бойынша ТжКОББ ұйымының жобалық мүмкіндігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша ТжКОББ ұйымдарына мемлекеттік тапсырысы бойынша тұлғаларды оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

10. ТжКОББ ұйымдары өтініштерді қабылдау, арнайы және/немесе шығармашылық емтихандарды өткізу, конкурс және тұлғаларды бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім негізінде ақылы негізде оқуға қабылдау осы Қағидалардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

11. Тұлғалардың ТжКОББ ұйымдарында оқуға өтініштерін қабылдау:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

12. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы білім беру ұйымына (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) не «электрондық үкімет» веб-порталына (бұдан әрі – портал) жүгінеді және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес құжаттар топтамасын ұсынады.

13. Оқуға түсу үшін құжаттарды кәмелетке толған адамдар жеке өзі, кәмелетке толмағандар – заңды өкілінің қатысуымен ұсынады.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Стандартта келтірілген.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді және көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы қолхат беруді өтініш келіп түскен күні жүзеге асырады не көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.

16. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» көрсетіледі.

17.  Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік күндері түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күнімен тіркеледі.

18. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері қағаз жеткізгіште немесе құжаттарды портал арқылы ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында өтінішті одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту туралы жауап жолдайды.

19. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға ТжКОББ ұйымдарына құжаттардың қабылданғаны туралы хабарламаны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жолдайды.

20. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының                  11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.

21. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

  Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

22. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

23. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер ТжКОББ ұйымының тіркеу журналдарына тіркеледі.

24. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін, сондай-ақ мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік (жұмысшы біліктілік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар орта буын мамандықтарына түсетін адамдар үшін әңгімелесу жүргізіледі. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша 20 минуттан артық емес жеке әңгімелесуді өткізеді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.

25. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда әңгімелесу ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүргізіледі.

26. ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмыс кадрларын даярлауға оқуға түсушілердің саны мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен кезде оқуға қабылдау осы Қағидалардың 60-тармағына сәйкес орташа конкурстық балл, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты негізінде жүзеге асырылады.

27. 9-тармақта көрсетілген оқуға түсушілердің қабылдау квотасы көзделген адамдарға тиесілігін растайтын құжаттар қабылдау комиссиясына тиісті құжатты күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін ұсынады.

28. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың               25 маусымынан бастап білім беру ұйымының сайтында орташа конкурстық балды көрсете отырып, талапкерлер мен қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың тізімдік құрамын қалыптастырады және оның күнделікті жаңартылуын қамтамасыз етеді.

29. ТжКОББ ұйымында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқуға қабылдау мамандықтар мен біліктіліктерге медициналық-әлеуметтік сараптаманы (медициналық анықтаманы) ескере отырып жүзеге асырылады.

Жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды қабылдау психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысын ескере отырып жүргізіледі.

30. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға түсетін тұлғалар (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы ерікті негізде кәсіптік диагностикадан (сауалнама) өтеді.

31. Кәсіби диагностиканың қорытындысы бойынша талапкерге мамандықтар мен ұсынылатын мамандықтар бойынша кәсіптер картасын алуға ұсынымдар беріледі. Кәсіби диагностиканың қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.

          32.Кәсіптік диагностикадан өткеннен кейін ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырысы бойынша, педагогикалық мамандықтар, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар тапсыру үшін, медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеуден өту үшін ТжКОББ ұйымдарына Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы жіберіледі.

33. ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырысы бойынша, педагогикалық, медициналық мамандықтар, сондай-ақ өнер және мәдениет мамандықтары бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ психометриялық тестілеу осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес өткізіледі. Арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың тақырыптарын ТжКОББ ұйымы дербес белгілейді.

34. Мамандық бейініне сәйкес келетін медициналық мамандықтарға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар, сондай-ақ қолданбалы бакалавр біліктілігіне қысқартылған оқу мерзіміне түсетін тұлғалар үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып эссе жазу түрінде арнайы емтихан белгіленеді. Эссе жазуға және бағалау өлшемшарттарына қойылатын талаптарды білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары айқындайды.

35. «Хореография өнері», «Цирк өнері» мамандықтарына оқуға түсуші тұлғалар ТжКОББ ұйымында қосымша медициналық комиссиядан өтеді.

36. Педагогикалық, медициналық мамандықтарға түсуші адамдар үшін арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарды, сондай-ақ психометриялық тестілеуді өткізу мерзімдері негізгі орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 тамызына дейін, шығармашылық даярлықты талап ететін мамандықтарға түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 мен 28 шілдесі аралығында белгіленеді.

37. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін мамандықтарға түсуші адамдар үшін ағылшын тілін білудің базалық деңгейін (тестілеу әдісімен), оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып бағалау қосымша жүргізіледі.

Әңгімелесудің қорытындысы «Өтті» немесе «Өтпеді» деген нысанда бағаланады.

38. Педагогтік, медициналық мамандықтар, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарға, сондай-ақ психометриялық тестілеуге қатысу үшін мүгедек балалар мен мүгедектер (көру, есту, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған) мүгедектігі туралы анықтаманы ұсынған кезде, «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтама ұсынған кезде, қажет болған жағдайда, мемлекеттік комиссия төрағасының атына:

1) жеке аудитория ұсыну;

2) көру, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған мүгедек балалар мен мүгедектерге арналған арнаулы немесе шығармашылық емтихан шеңберінде тапсырылатын пәндердің мұғалімі болып табылмайтын көмекшінің және (немесе) есту қабілеті бұзылған мүгедек балалар мен мүгедектер үшін ымдау тілін білетін маманның қажеттілігі туралы еркін нысанда қосымша өтініш бере алады.

39.Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның нысаны мен өткізу тәртібін (күні, уақыты, өткізілетін орны, консультациялар) емтихан комиссиясының төрағасы бекітеді және өтініш қабылдау кезінде оқуға түсушілердің назарына жеткізіледі.

40. Психометриялық тестілеу «Денсаулық сақтау» бейіні бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктің ұсынымдарына сәйкес өткізіледі.

41. Оқуға түсушіні арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақпсихометриялық тестілеу, әңгімелесу өткізілетін аудиторияға кіргізу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

42. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақ психометриялық тестілеу басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және апелляцияға өтініш беру рәсімі көрсетіледі.

Арнайы және шығармашылық емтихандарды өткізу кезінде:

1) арнайы және шығармашылық емтихандар «2», «3», «4», «5» болып бағаланады:

2) педагогикалық («Музыкалық білім» мамандығын қоспағанда) бойынша арнаулы емтихан, медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеу «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады;

3) шығармашылық емтихан бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған өнер және мәдениет мамандығына түсетін адамдар келесі емтиханға, конкурсқа жіберілмейді.

43. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның қорытындылары бағалау ведомосімен ресімделеді. Арнайы және шығармашылық емтихандар мен әңгімелесулерді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі, ол ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.

44. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады және ақпараттық стендтерде немесе ТжКОББ ұйымының интернет-ресурстарында емтихан өткізілетін күні орналастырылады.

45.  Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша ТжКОББ ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

46. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.

47. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

48. Арнайы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін ТжКОББ ұйымы мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға арналған конкурсқа (бұдан әрі – Конкурс) қатысу үшін білім басқармасының ақпараттық жүйесіне жібереді.

49. Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандықтары бойынша конкурсқа бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру базасында оқуға түсуші тұлғалар, сондай-ақ білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған тұлғалар қатысады.

50. Педагогикалық, медициналық, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсетін адамдар конкурсқа арнайы және шығармашылық емтихандардың, психометриялық тестілеудің, әңгімелесудің қорытындысы бойынша жіберіледі.

51. Конкурсқа қатысу үшін негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 20 тамызына дейін осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес өтініш береді.

52. Конкурсқа өтініш берген кезде оқуға түсушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары бекіткен төрт мамандыққа, біліктілікке (қажет болған жағдайда), ТжКОББ-дан кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі комиссиялар бекіткен ТжКОББ-ның төрт ұйымына дейін, оқыту тілін (қазақ, орыс, ағылшын), білім деңгейін таңдайды.

53. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдауды жүзеге асыратын ТжКОББ ұйымдары қабылданған талапкерлерді күнтізбелік жылдың 26 тамызына дейін мамандығын, біліктілігін көрсете отырып, білім басқармасының ақпараттық жүйесіне тіркейді.

54. Конкурсты Білім басқармасы (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) талапкерлерді білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа конкурстық балына автоматты түрде бөлу арқылы, педагогикалық, медициналық мамандықтарға, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа балы бойынша және қабылдау квотасын ескере отырып, ТжКОББ ұйымы өткізген арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша алынған бағалардың (балдардың) орташа балы бойынша өткізіледі.

55. Талапкерлерді автоматты түрде бөлуді Білім басқармасы айқындаған ақпараттық жүйесінде (білім беру платформасы) жүзеге асырылады.

56. Білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына түсетін адамдар арасындағы Конкурсты ТжКОББ ұйымдары автоматтандырылған жүйені қолдану арқылы жүргізеді.

57. Мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасындағы Конкурс күнтізбелік жылдың 19-22 тамызы аралығында, жалпы орта білім беру, ТжКОББ базасында күнтізбелік жылдың 22-25 тамызы аралығында, ақылы негізде 26-28 тамызы аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 29 шілде мен 2 тамызы аралығында өткізіледі.

58. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша бейіндік пәндер тізбесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.

59. Орташа конкурстық балл (бұдан әрі – ОКБ) олардың жалпы санына осы Қағидаларға 4,5-қосымшаларда көрсетілген пәндер үшін бағалар сомасының орташа мәні ретінде айқындалады.

60. Бағалардың орташа балы:

негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін (9 – сынып) – үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі), мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

бастауыш («Хореография өнері» мамандығы), негізгі орта білімі бар                   (9-сынып), арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін және педагогикалық мамандықтарға түсушілер үшін-үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі) және мамандық бейіні бойынша екі пән бойынша бағалардан/балдардан (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

жалпы орта білімі, ТжКОББ бар түсушілер үшін – төрт  пән: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар және педагогикалық мамандықтар бойынша жалпы орта, ТжКОББ білімі бар түсушілер үшін – төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтихан бойынша арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін медициналық мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін – мамандық бейіні бойынша екі пәннің бағаларынан:

ОКБ = (БП1+БП2)/БС

Мұнда:

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін – төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер, мамандық бейіні бойынша екі пән және/немесе болған жағдайда шығармашылық конкурстың (шығармашылық дайындықты талап ететін педагогикалық мамандықтар мен мамандықтар бойынша) бағаларынан қалыптасады:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

61. Орташа конкурстық бал тең болған кезде білім туралы құжаттың орташа балы, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты ескеріледі.

62. Басқа елдің білім туралы құжаты бар адамдар үшін білім туралы құжатта осы Қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген міндетті және бейінді пәндер болмаған кезде міндетті және бейінді пәндердің тізбесін ақпараттық жүйе арқылы ТжКОББ ұйымдарының қабылдау комиссиялары белгілейді.

63. Мемлекеттік тапсырысы бойынша бөлінбеген орындар, мамандықтар бойынша топтар (15 адамнан кем) жинақталмаған, қамтылмаған талапкерлер болған кезде күнтізбелік жылдың 29 тамызына дейін №122 бұйрыққа сәйкес мамандықтар және ТжКОББ ұйымдары бойынша мемлекеттік тапсырысын қайта бөлу жүргізіледі.

64. Білім басқармасы негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасында конкурс қорытындыларын ресми интернет – ресурстарда күнтізбелік жылдың 23 тамызында, жалпы орта білім беру базасында күнтізбелік жылдың 25 тамызында жариялайды, сондай-ақ талапкерлерді конкурстың қорытындылары туралы ақпараттық жүйе арқылы хабардар етеді.

65. Білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдары  Конкурс қорытындысын күнтізбелік жылдың 5 тамызына ресми интернет – ресурстарда жариялайды.

66. Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасы негізінде жүргізіледі:

1) күндізгі оқу нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін;

2) оқудың кешкі және сырттай нысанына-күнтізбелік жылдың                               30 қыркүйегіне дейін;

3) білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына күнтізбелік жылдың 10 тамызына дейін.

67. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

1) оқудың күндізгі нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін әңгімелесу нәтижелері бойынша;

2) оқудың кешкі нысанына-негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

68. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларды оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

69. Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау – күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе ТжКОББ ұйымының интернет – ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.

Техникалық және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білімнің білім

беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

1-қосымша

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1Көрсетілетін қызметті берушінің атауыТехникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).
2Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәсілдері1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары; 2) «электрондық үкіметтің» www. egov. kz веб-порталы (бұдан әрі – портал).
3Мемлекеттікқызмет көрсету мерзіміКөрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша түсетін көрсетілетін қызметті алушылар үшін: 1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында; 2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша – күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады; 3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут; 4) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут.
4Көрсету нысаныЭлектронды (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде
5Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесіОсы Қағидаларға                                 3-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат немесе Стандарттың 9-тармағында баяндалған негіздерге сәйкес құжаттарды одан әрі қараудан дәлелді бас тарту және осы Қағидаларға                     2-қосымшаға сәйкес қолхат беру.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында хабарлама жолданады.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алуға өтініш білдірмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші оларды көрсетілетін қызметті алушы алғанға дейін қабылдау орны бойынша сақтауды қамтамасыз етеді.
6Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдеріТегін
7Жұмыс кестесіқызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда көрсетілетін қызмет берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
портал: жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асырылады). Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің www. edu. gov. kz интернет-ресурсында;
2) www. egov. kz порталында орналасқан.
8Құжаттардың тізбесікөрсетілетін қызметті берушіге:
1) құжаттарды қабылдау туралы өтініш;
2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;
3) 3×4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;
4) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтама, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы; 5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.
Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады: 1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты; 2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
3) босқын – босқын куәлігі; 4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі; 5) қандас – қандас куәлігі. Порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері көрсетілген, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің электрондық құжат нысанындағы өтініші;
2) білімі туралы құжаттың электрондық көшірмесі немесе электрондық түрдегі білім туралы құжат;
3) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтаманың, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысының электрондық көшірмелері;
4) 3×4 см көлеміндегі цифрлық фотосурет;
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі, онда: 1) тапсырылған құжаттардың тізбесі; 2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі. Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда көрсетілетін қызметті алушылар осы тармақтың бірінші абзацының 4) тармақшасында және екінші абзацының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды шектеу іс-шараларының алынуына, төтенше жағдайдың тоқтатылуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына ұсынады.
9Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы; 2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып табылады;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы.
10Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар1) Көрсетілетін қызметті алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған жағдайда электрондық нысанда портал арқылы немесе көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірін порталдың есептік жазбасына тіркеген және қосқан жағдайда бір реттік парольмен куәландырылған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті алады; 2) Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы «1414», 8 800 080 7777 арқылы алады.

Техникалық және кәсіптік,

орта білімнен кейінгі білімнің

білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

2-қосымша

 Нысан
 Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) немесе көрсетілетін қызметті алушы ұйымының атауы
_____________________________________
(көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат

        «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-1 бабын басшылыққа ала отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы ___________________________________ (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынбауыңызға байланысты және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды _________ мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ____________________;

      2) ____________________;

      3)….

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің/

      білім беру ұйымы қызметкерінің Т.А.Ә.

      (бар болған жағдайда) _________ (қолы)

      Орындаушының Т.А.Ә.

      Телефоны __________

      Алдым: Т.А.Ә. /көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20 ___ ж. «___» ______________

Техникалық және кәсіптік,

орта білімнен кейінгі білімнің

білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

3-қосымша

Нысан

  Көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттардың алынғаны туралы қолхат

Оқу орны _________________________________________________________________

(оқу орнының атауы)

      __________________________________________________________________________

(елді мекен, аудан, қала және облыс атауы)

      Құжаттардың қабылданғаны туралы № _________ қолхат

      _____________________________ мынадай құжаттар алынды:

      (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (бар болса)

      1. Өтініш

      2. ________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Қабылдады Т.А.Ә. (бар болса) _________ (қолы)

      20__ ж. «__» _____________

Техникалық және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білімнің білім

беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

4-қосымша

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының кодыМамандықтың атауыАрнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны
Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында, бастауыш («Хореография өнері» мамандығы (біліктілігі «Балет әртісі») білім базасындаОрта (жалпы орта) білім базасында
011 Образование
01120100Мектепке дейінгі тәрбие және оқытуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01130100Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша)Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01130200Қосымша білім беруКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу
01140100Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесіКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140200Музыкалық білім беруКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындауКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындау
01140300Көркем еңбекКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140400Өзін-өзі тануКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140500Дене тәрбиесі және спортКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу.Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу.
01140600Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесіКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
01140700ИнформатикаКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
 01140800Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу
021 Искусство
02110100Операторлық өнерШығармашылық бағыттағы кәсіпті игеруге қабілеттері мен жеке алғышарттарын анықтау үшін сұхбатШығармашылық бағыттағы кәсіпті игеруге қабілеттері мен жеке алғышарттарын анықтау үшін сұхбат
02150200Дыбыс операторлық шеберлікКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтиханКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтихан
02110300Графикалық және мультимедиялық дизайнСурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02110400Баспа ісіКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02110500Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясыКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02120100Интерьер дизайныСурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02120200  Киім дизайныСурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02120300Өнеркәсіп өнімдерінің дизайныСурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02130100Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)Сурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02130200КаллиграфияКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02140100Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)Сурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02140200Зергерлік ісСурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02150100Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтиханМузыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150200Музыка теориясыСольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтиханСольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтихан
02150300Вокалдық өнерМузыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтиханМузыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150400Хорды дирижерлауМузыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтиханМузыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан
02150500Актерлік өнерАктерлік шеберлік, сахна тіліАктерлік шеберлік, сахна тілі
02150600Цирк өнеріАкробатика және гимнастика, эквилибристикаАкробатика және гимнастика, эквилибристика
02150700Хореографиялық өнеріКәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері) Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті)Кәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері) Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті)
02150800Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша)Сурет және кескіндеме, композицияСурет және кескіндеме, композиция
02150900Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындауЭкзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау
02151000Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындауЭкзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау
02210100ИсламтануКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02210200ТеологияКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
02210300ХадистануКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесуКәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу
03220100Библиотечное делоӘдебиет бойынша ауызша емтиханӘдебиет бойынша ауызша емтихан

Техникалық және кәсіптік

білімнің білім беру

бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

5-қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбесі

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының кодыМамандықтың атауыБейіндік пән атауы
Негізгі орта білім (жалпы негізгі)Орта білім (жалпы орта)
011 Білім
01120100Мектепке дейінгі тәрбие және оқытуӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)БиологияБиологияӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130100Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша)БиологияӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)БиологияӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130100Логопедия  БиологияӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01130200Қосымша білім беруБиологияӘдебиетБиологияӘдебиет
01140100Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі Алгебра Биология Алгебра Биология
01140200Музыкалық білім беру1 шығармашылық емтихан  Қазақстан тарихы1 шығармашылық емтиханӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01140300Көркем еңбек2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
01140400Өзін-өзі тануҚазақстан тарихыӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Алгебра және анализ бастамаларыӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
01140500Дене тәрбиесі және спорт  Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолиоБиологияМамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолиоБиология
01140600Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)Дүниежүзі тарихы Әдебиет (оқыту тілдері бойынша) Дүниежүзі тарихы
01140700ИнформатикаАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
01140800Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)АлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
021 Өнер
02110100Операторлық өнер2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150200Дыбыс операторлық шеберлік2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02110300Графикалық және мультимедиялық дизайн2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02110400Баспа ісіӘдебиет (оқыту тілдері бойынша ИнформатикаӘдебиет (оқыту тілдері бойынша Информатика
02110500Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы Алгебра ФизикаАлгебра және анализ бастамалары Физика
02120100Интерьер дизайны2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02120200Киім дизайны  Алгебра  ИнформатикаАлгебра және анализ бастамалары  Информатика
02120300Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02130100Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02130200 КаллиграфияҚазақстан тарихыГеографияДүниежүзі тарихыГеография
02140100Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02140200Зергерлік іс2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150100Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150200Музыка теориясы2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150300Вокалдық өнер2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150400Хорды дирижерлау2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150500Актерлік өнер2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150600Цирк өнері2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150700Хореографиялық өнері2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150800Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02150900Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
02151000Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)2 шығармашылық емтихан  –2 шығармашылық емтихан  –
022 Гуманитарлық ғылымдар (тілдерден басқа)
02210100ИсламтануҚазақстан тарихыГеографияДүниежүзі тарихыГеография
02210200ТеологияҚазақстан тарихыГеографияДүниежүзі тарихыГеография
02210300 ХадистануҚазақстан тарихыГеографияДүниежүзі тарихыГеография
02310100Аударма ісі (түрлері бойынша)Шетел тіліӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Шетел тіліӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)
03 Әлеуметтік ғылымдар және ақпарат
03220100Кітапхана ісіӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Қазақстан тарихыӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Дүниежүзі тарихы
03220200Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттануӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Қазақстан тарихыӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Дүниежүзі тарихы
04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық
04110100Есеп және аудитАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
04120100Банк және сақтандыру ісіАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика

04120200
Бағалау (түрлері бойынша)АлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
04130100Менеджмент (қолдану салалары бойынша)АлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
04130200Логистика (салалар бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
04140100Маркетинг (салалар бойынша)АлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
042 Құқық
04210100ҚұқықтануҚұқық негіздеріӘдебиет (оқыту тілдері бойынша)Дүниежүзі тарихыҚұқық негіздері
052 Қоршаған орта
05220100Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)АлгебраХимияХимияГеография
05220200Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша)АлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
053 Физикалық ғылымдар
05320100Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыХимия
05320200Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы мен техникасыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыХимия
05320300Гидрогеология және инженерлік геологияАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыХимия
05320400Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістеріАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыХимия
05320500МетеорологияАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
054 Математика және статистика
05420100СтатистикаАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
06120100Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)АлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
06120200Ақпараттық қауіпсіздік жүйелеріАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
06130100Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)АлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
068 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларға қатысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер
06880100Аддитивті өндіріс технологиясы ХимияИнформатика  ХимияИнформатика 
071 Инженерия және инженерлік іс

07110100
Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)ХимияФизикаХимияФизика

07110200
Коксохимиялық өндірісіХимияФизикаХимияФизика
07110300Изотоптарды бөлу технологиясы және вакуумдық техникаХимияФизикаХимияФизика
07110400Зертханалық технологияХимияФизикаХимияФизика

07110500
Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясыХимияФизикаХимияФизика
07120100Қалдықтарды қайта өңдеуХимияБиологияХимияБиология
07120200Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсетуХимияФизикаХимияФизика
07130100Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07130200Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07130300Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғыларыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07130400Жылу техникалық жабдықтар және жылу мен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07130500Жаңартылатын энергетикаАлгебраФизикаФизикаАлгебра и начала анализа
07130600Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсетуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
07130700Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамалары Информатика
07140100Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07140200Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамалары Физика
07140300Мехатроника (салалар бойынша)ФизикаИнформатикаФизикаИнформатика
07140400Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)ФизикаИнформатикаФизикаИнформатика

07140500
Сандық техника (түрлері бойынша)ФизикаИнформатикаФизикаИнформатика

07140600
Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07140700Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқаруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07140800Темір жол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07140900Радиотехника, электроника және телекоммуникацияларАлгебраФизикаФизикаИнформатика
07141000Пошта байланысыАлгебра Физика  Алгебра және анализ бастамаларыИнформатика 
07150100Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
07150200Нақты машина жасауАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07150300Токарлық іс (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07150400
Металл өңдеу (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07150500
Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
07150600Слесарлық іс (салалар және түрлері бойынша)ФизикаАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамалары
07150700Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлерАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07150800Геологиялық барлау жабдықтарыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07150900
Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждауАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151000Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07151100
Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151200Құю өндірісіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151300Қара металдар металлургиясыАлгебраФизикаХимияФизика
07151400Түсті металдар металлургиясыАлгебраФизикаХимияФизика
07151500Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151600Болатты пештен тыс өңдеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151700Отқа төзімді заттар өндірісіАлгебраФизикаФизикаАлгебра және анализ бастамалары
07151800Прокаттау өндірісіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07151900Құбыр өндірісіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160100Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160200Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждауАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика

07160300
Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойыншаАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160400Темір жол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160500Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсетуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07160600
Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсетуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160700Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07160800Жердегі авиациялық радиэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалануФизикаШетел тіліФизикаШетел тілі
07160900Жердегі қызмет көрсету әуе кемесіФизикаШетел тіліФизикаШетел тілі
07161000Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеуФизикаШетел тіліФизикаШетел тілі

07161100
Қашықтықтан басқарылатын авиациялық жүйеАлгебраШетел тіліАлгебра және анализ бастамаларыШетел тілі
07161200Әуе кемелерін пайдалану және ұшу-ақпараттық қамтамасыз етуАлгебраШетел тіліАлгебра және анализ бастамаларыШетел тілі
07161300Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07161400
Автомобиль құрастыруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07161500Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсетуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
07161600Ауыл шаруашылығын механикаландыруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07161700Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
072 Өндірістік және өңдеу салалары
07210100Ет және ет өнімдерін өндіруХимияБиологияХимияБиология
07210200Сүт және сүт өнімдерін өндіруХимияБиологияХимияБиология

07210300
Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісіХимияБиологияХимияБиология
07210400Қант өндірісіХимияБиологияХимияБиология
07210500Тұрмыстық (асханалық) тұзды өндіру және өңдеуХимияБиологияХимияБиология
07210600Сыра, алкогольсіз сусындар және спиртті ішімдіктер өндірісіХимияБиологияХимияБиология
07210700Майлар және май алмастырғыштар өндірісіХимияБиологияХимияБиология
07210800Темекі өнімдерінің өндірісіБиологияФизикаХимияФизика
07210900Балық өндірісіБиологияХимияХимияБиология

07211000
Жемістер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеуХимияБиологияХимияБиология
07211100Консервілер және тағам концентраттарын өндіруХимияБиологияХимияБиология
07211200Элеватор, ұн тарту, жарма және құрама жем өндірісіБиологияХимияХимияБиология
07211300Тағам өндірісінің технологиясыХимияБиологияХимияБиология
07211400Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу технологиясыБиологияХимияБиологияХимия
07220100Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07220200Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07220300Химиялық талшықтар өндірісіХимияФизикаХимияФизика

07220400
Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісіХимияФизикаХимияФизика
07220500Шина өндірісіХимияАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамалары

07220600
Резеңке-техникалық өндірісіХимияАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамалары
07220700Полимерлік өндіріс технологиясыХимияАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамалары
07220800Кабель өндірісіАлгебраХимияФизикаАлгебра және анализ бастамалары
07220900Керамикалық өндірісХимияФизикаХимияФизика
07221000Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындауХимияАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамалары
07221100Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясыХимияФизикаХимияФизика

07221200
Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясыХимияФизикаХимияФизика
07221300Тас өңдеу өндірісіХимияФизикаХимияФизика
07221400Жиһаз өндірісіАлгебраИнформатикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
07221500Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясыАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
07230100Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеуАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
07230200Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясыАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия

07230300
Тері мен былғарыны химиялық өңдеуХимияАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамалары
07230400Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07230500
Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07230600Талшықты материалдарды өңдеу технологиясыХимияФизикаХимияФизика
07230700Мата емес тоқыма материалдар технологиясыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07230800Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07230900Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)ХимияФизикаХимияФизика
07231000Аяқ-киім ісіАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
07231100Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)АлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
07240100Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07240200Маркшейдерлік ісіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07240300Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазуАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07240400Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07240500Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)АлгебраХимияХимияАлгебра и начала анализа
07240600Жер асты құрылымдарының құрылысыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07240700
Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясыАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия
07240800Мұнай және газ өндіру технологиясыАлгебраХимияАлгебра және анализ бастамаларыХимия

07240900
Мұнай және газ кен орындарын пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
073 Сәулет және құрылыс
07310100Архитектура2 шығармашылық емтихан2 шығармашылық емтихан
07310200Геодезия және картографияАлгебраГеографияАлгебра және анализ бастамаларыГеография
07310300Жерге орналастыруАлгебраГеографияАлгебра және анализ бастамаларыГеография
07310400Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру2 шығармашылық емтихан2 шығармашылық емтихан
07310500Ландшафтық дизайн2 шығармашылық емтихан2 шығармашылық емтихан
07320100Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320200Құрылыстағы сметалық жұмысАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320300Ғимараттарды жобалау мен пайдаланудың автоматтандырылған жүйелеріАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320400Жылжымайтын мүлікті басқаруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320500Гидротехникалық құрылысАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320600Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждауАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320700Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07320800
Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығыАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07320900Қала қатынас жолдарын салу және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07321000Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07321100Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07321200Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
07321300Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалануАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07321400
Гидротехникалық мелиорацияАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

07321500
Көпірлер мен көлік тоннельдеріАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
078 Жобалаумен, өндірумен және құрылыспен байланысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер

07880100
Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
081 Ауыл шаруашылығы
08110100АгрономияБиологияХимияБиологияХимия
08110200АгрохимияБиологияХимияБиологияХимия
8110300Жеміс-көкөніс шаруашылығыХимияБиологияХимияБиология
08110400Өсімдікті қорғау және карантинБиологияХимияБиологияХимия
08110500ЗоотехнияБиологияХимияБиологияХимия
08110600Ара өсіру және жібек шаруашылығыБиологияХимияБиологияХимия
08110700Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)БиологияАлгебраБиологияАлгебра және анализ бастамалары

08120100
Бақ-саябақ шаруашылығыАлгебраБиологияХимияБиология
08120200Жылы жай шаруашылығын ұйымдастыруБиологияХимияБиологияХимия
082 Орман шаруашылығы
08210100Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)АлгебраБиологияХимияБиология
08210200Аңшылық және аң өсіру шаруашылығыБиологияХимияБиологияХимия
084 Ветеринария
08410100ВетеринарияБиологияХимияБиологияХимия
09 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету
091 Денсаулық сақтау
09110100СтоматологияБиологияХимияБиологияХимия

09110200
Ортопедиялық стоматологияБиологияХимияБиологияХимия

09120100
Емдеу ісіБиологияХимияБиологияХимия

09130100
Мейіргер ісіБиологияХимияБиологияХимия
09130200
Акушерлік іс
БиологияХимияБиологияХимия
09140100Лабораториялық диагностикаБиологияХимияБиологияХимия
09140100Медициналық оптикаБиологияХимияБиологияХимия
09160100ФармацияХимияБиологияХимияБиология
092 Әлеуметтік қамсыздандыру
09230100Әлеуметтік жұмысҚазақстан тарихыБиологияДүниежүзі тарихыБиология
      
098 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением

09880100
Гигиена және эпидемиология    
101 Қызмет көрсету саласы
10110100Бұйымдарды химиялық тазалау және бояуХимияФизикаХимияФизика
10120100Шаштараз өнеріХимияИнформатикаХимияИнформатика
10120200Эстетикалық косметологияХимияБиологияХимияБиология
10130100Қонақ үй бизнесіГеографияШетел тіліГеографияШетел тілі

10130200
Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыруАлгебраШетел тіліАлгебра және анализ бастамаларыШетел тілі
10130300Тамақтандыруды ұйымдастыруАлгебраБиологияАлгебра және анализ бастамаларыБиология
10150100ТуризмГеографияШетел тіліГеографияШетел тілі

10150200
Дестинацияны басқаруГеографияШетел тіліГеографияШетел тілі
102 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау
10220100Еңбекті қорғау және технологиялық процестердің қауіпсіздігіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
103 Қауіпсіздік қызметі
10320100Өрт қауіпсіздігіАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
10320200Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша)АлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыИнформатика
104 Көлік қызметі
10410100Әуе тасымалдауларын ұйымдастыруАлгебраШетел тіліАлгебра және анализ бастамаларыШетел тілі
10410200Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқаруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
10410300Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқаруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика
10410400Жолқозғалысын ұйымдастыруАлгебраФизикаАлгебра және анализ бастамаларыФизика

10410500
Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)АлгебраФизикаФизикаФизика
 

Техникалық және кәсіптік

білімнің білім беру

бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

6-қосымша

Өтініш нысаны

Түсушінің аты-жөні ____________

ЖСН   _____________________

Бірінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

__________________________________

Екінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Үшінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Төртінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Базалық білім  ________________

Оқу тілі  _____________________

Қабылдау квотасы қарастырылған _____________________________

                                                           (қажетті санатты белгілеу қажет)

Конкурс өткізу бойынша Бірыңғай нұсқаулықпен таныстым

Дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге келісім беремін: ия (жоқ)