...
Конфлиткті алдын алу

13.12.2021 жылы колледжіміздің өзін-өзі тану пәнінің оқытушысы Мадина Ғабитқызы 3 курс 305 топ білім алушыларымен «Конфлиткті алдын алу» тақырыбында семинар сабақ өткізді.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.