...

310 топ студенті Нурпейісов Әділ «Алматы қаласы жайлы өмір үшін: проблемалар, табыстың құпиясы, іс-әрекеттер» қалалық жастар форумында «Қоғамдық көлік саласындағы инновациялар» жобасы бойынша 2-орынға ие болды.

313 тобының студенті Мусаев Руслан «Алматы қаласының жайлы өмірі үшін: проблемалары, табыстың құпиясы, іс-әрекеттері үшін» қалалық жастар форумында «Зоопарктегі өзгерістер» атты жобасымен 3-ші орынға ие болды

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.