Дуальды оқыту — бұл бір мезгілде екі бағыт бойынша-теориялық және практикалық маман даярлау. Оқу уақытының 1/3 бөлігі колледжде базалық білім алады, ал 2/3 бөлігі өндірісте — оқыту кәсіпорнында машықтарды шыңдайды және іс жүзінде маңызды білім алады. Басты мақсат — өндірісте жұмыс істеудің негізгі дағдылары қалыптасқан білікті және сауатты түлекті дайындау.

2020-2021 оқу колледжі “Айдын”ЖШС кондитерлік фирмасымен дуальді оқыту бойынша шартқа қол қойды. Бүгінгі таңда “Айдын” ЖШС өндірісінде 1 курс студенттері практикалық дағдыларды: – наубайшы мастер, – кондитер біліктілігі бойынша алады.

Leave a Reply

Your email address will not be published.